sr.search

Boek 5 " Verbintenissen": De belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten voor de bouw- en vastgoedsector

26.04.2022

Ik schrijf me in

Op 22 maart 2022 keurde de Kamercommissie Justitie het nieuwe boek 5 “Verbintenissen” unaniem goed. De inwerkingtreding ervan zou op korte termijn plaatsvinden.

De verbintenisrechtelijke hervorming is op bepaalde punten innovatief, maar bevestigt en codificeert tegelijk ook tal van reeds bestaande rechtspraak en algemene beginselen. Naast grenzen verleggen, beoogt het werk dus ook meer (rechts)zekerheid en structuur te brengen.

Een belangrijk aandachtspunt voor de bouw- en vastgoedsector betreft de implementering van de imprevisieleer in het Belgische contractrecht. Dit is een nuttig instrument om het contractueel onevenwicht bij te sturen naar aanleiding van veranderde, onvoorzienbare omstandigheden. Denk maar aan stijgende grondstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de COVID-19-pandemiecrisis.

Verder worden enkele belangrijke juridische leerstukken, zoals de rechtstreekse vordering van de onderaannemer, voor het eerst gecodificeerd. Daarnaast roept het nieuwe boek 5 een zogenaamde anticipatory breach in het leven, een anticipatieve opschorting (ENAC) en een ontbinding op loutere kennisgeving. Ook de vaak voortkomende problematiek van algemene voorwaarden van contractpartijen die elkaar uitsluiten (de “battle of forms”) zal in het nieuwe boek 5 worden beslecht.

Op dinsdag 26 april 2022 organiseert Schoups een webinar waarin op anderhalf uur de belangrijkste wijzingen en aandachtspunten voor de bouw- en vastgoedsector aan bod zullen komen. Dit webinar zal worden gegeven door Bob Goedemé, Jens Rediers en Jef Feyaerts. Save the date.

Start webinar: 09u30

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer