sr.search

Vennootschapsrecht

We verlenen bijstand inzake alle vennootschapsrechtelijke vragen, zowel in een adviserende als in een litigieuze context (corporate litigation). We staan daarbij garant voor hoge kwaliteit en zin voor pragmatiek.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • opzetten van joint ventures of andere vennootschapsrechtelijke structuren.

  • corporate housekeeping (incl. de administratie bij bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen)

  • begeleiding bij vennootschapsrechtelijke herstructureringen (oprichtingen, fusies, splitsingen, ontbindingen en vereffeningen, uitgifte van warrants en obligaties, etc.)

  • bijstand en advies inzake corporate litigation, zoals betwistingen tussen aandeelhouders (zoals uitsluitings- en uittredingsprocedures), bestuurdersaansprakelijkheid, en overnamegeschillen.News

Wetgever sleutelt verder aan B2B-contracten: maximale betalingstermijnen tussen kmo’s en niet-kmo’s aangescherpt.

20.09.2019 — Vennootschapsrecht

Lees meer

Studiedag: Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

08.08.2018 — Vennootschapsrecht

Lees meer

7 december 2017 - Schoups geeft seminarie over vennootschapsgeschillen

11.12.2017 — Vennootschapsrecht

Lees meer

Automatisch dubbel stemrecht na twee jaar aandelenbezit?

19.06.2017 — Vennootschapsrecht

Lees meer

Events

Prijsbepaling door earn-out: opportuniteit of valkuil

03.06.2021 — Webinars

Lees meer

Jaarvergaderingen anno 2021​

15.04.2021 — Webinars

Lees meer

Vennootschappen door de Coronacrisis (besturen)

27.04.2020 — Webinars

Lees meer

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 13
  • Staff 0
Lees meer