sr.search

Trade, Compliance & White-collar

We hebben een jarenlange ervaring in compliance-gerelateerde materies en ondernemingsstrafrecht. Wij adviseren, onder meer, over economische sancties, handels- en financiële embargo’s, anti-witwasregelgeving en financiële regelgeving. We helpen cliënten de relevante wet- en regelgeving te detecteren, toe te passen en een degelijk compliance beleid uit te stippelen en te implementeren.

Compliance is immers van essentieel belang voor elke onderneming, ongeacht de sector. Op nationaal en internationaal vlak zijn heel wat regels van toepassing en gelden beperkingen op onder meer in- en uitvoer van producten en diensten. Ook ingevolge de strijd tegen corruptie, witwassen en financiering van terrorisme gelden heel wat regels en wetten. Overtredingen krijgen bovendien steevast aanzienlijke media-aandacht, wat tot moeilijk te herstellen reputatieschade leidt. Daarnaast houden ook kredietverstrekkers nauw toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en kunnen zij weigeren in zee te gaan met ondernemingen die geen degelijk compliance-beleid kunnen voorleggen.

We maken u wegwijs in het regel- en wetgevend kader dat voor uw onderneming relevant is. We helpen u daarbij in de eerste plaats om risico’s te detecteren, te beheersen en overtredingen of strafbare feiten te vermijden. Mocht het echter toch fout lopen, dan kunnen we u bijstaan bij de opvolging van het onderzoek door toezichthouders, overheidsinstanties of het parket. We adviseren en staan u vervolgens ook bij in mogelijke administratieve en/of strafprocedures en trachten uw aansprakelijkheid maximaal te beperken.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • uitvoeren van risicoanalyses

  • opstellen en implementeren compliance-beleid met interactieve opleidingen voor senior management en werknemers

  • adviseren over transacties

  • adviseren en bijstand bij onderzoek, vervolging en procedures


Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer