sr.search

Sociaal Strafrecht

We hebben een doorgedreven kennis van de vele strafrechtelijk gesanctioneerde verplichtingen die op werkgevers rusten inzake arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Het Sociaal Strafwetboek bevat een arsenaal aan sancties die een grote impact kunnen hebben, gaande van een strafrechtelijke of administratieve geldboete tot zelfs een gevangenisstraf, beroepsverbod of bedrijfssluiting. De controles nemen toe. Ook ernstige arbeidsongevallen leiden vaak tot een strafrechtelijke vervolging. We leveren pragmatische en kwaliteitsvolle bijstand.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • compliance check inzake sociale verplichtingen

  • adviseren en leveren bijstand bij een sociale inspectie

  • verweren tegen een administratieve geldboete

  • verlenen van bijstand in het kader van een correctionele strafprocedure


Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer