sr.search

PPS (Publiek-Private Samenwerking)

We beschikken over een multidisciplinair team om advies te verlenen in dossiers van publiek - private samenwerking (PPS).

Onze ruime expertise bestrijkt de meest complexe juridische vragen en dit zowel tijdens de gunningsfase als uitvoeringfase van het project. Zowel private als publieke cliënten doen een beroep op onze multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • projectstructurering, due diligence en risicoanalyse

  • opstellen van kandidaturen en offertes

  • voeren van onderhandelingen met de overheid

  • opstellen en nazicht van contractuele documenten (PPS-overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten SPV, oprichtingsakten SPV, statuten SPV, borgen en zekerheden, …)

  • nazicht van de rechtmatigheid van de selectie- en toewijzingsbeslissingen

  • begeleiden in geschillen (gunnings- en uitvoeringsfase)

  • adviseren inzake wijzigende omstandigheden tijdens de looptijd van het PPS-project (voeren van heronderhandelingen, opstellen van addenda, …)


Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 4
  • Staff
Lees meer