sr.search

Overheidspersoneel

Door onze ruime kennis en ervaring inzake sociaal en publiek recht te combineren, kunnen we op hoog niveau bijstand leveren bij alle aspecten van contractuele en statutaire tewerkstelling binnen de publieke sector.

Wij hebben tevens een bijzondere en uitgebreide ervaring en kennis inzake Defensiepersoneel.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • verlenen bijstand in het kader van procedures (interne beroepsprocedures, voor burgerlijke hoven en rechtbanken en voor de Raad van State)

  • verlenen bijstand en advies inzake aanwerving, evaluatie, bevordering, pesterijen op het werk en tucht.


Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 4
  • Staff
Lees meer