sr.search

Overheidsopdrachten

We zijn een belangrijke en vooraanstaande speler op het vlak van overheidsopdrachten. We hebben in het bijzonder een doorgedreven specialisatie in de opvolging van complexe publieke infrastructuurwerken.

Ons multidisciplinaire en gespecialiseerde team staat partijen bij gedurende het volledige traject van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • opstellen van kandidaturen en offertes

  • voeren van onderhandelingen met de overheid

  • nazien van de rechtmatigheid van selectie- en toewijzingsbeslissingen

  • voeren van procedures met het oog op de schorsing en de vernietiging van gunningsbeslissingen en het bekomen van schadeloosstelling

  • voeren van geschillen aangaande de uitvoering van overheidsopdrachtenNews

Absolute nietigheid van (alle?) overeenkomsten gesloten door aanbesteder met schending van het gelijkheids- en transparantiebeginsel

24.03.2021 — Overheidsopdrachten

Lees meer

Index I 2021

26.02.2021 — Overheidsopdrachten

Lees meer

Koerswijziging Raad van State: gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder kan offertes voor overheidsopdrachten ondertekenen

18.02.2021 — Overheidsopdrachten

Lees meer

Coronavirus: de uitvoering van overheidsopdrachten van werken en COVID-19 update: to restart or not to restart, that is the question

14.04.2020 — Overheidsopdrachten

Lees meer

Events

Passation des marchés publics : aperçu de la jurisprudence récente du Conseil d’État

29.04.2021 — Webinars

Lees meer

Overheidsopdrachten: overzicht recente rechtspraak Raad van State

20.04.2021 — Webinars

Lees meer

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 13
  • Staff 0
Lees meer