sr.search

Overheidsopdrachten

We zijn een belangrijke en vooraanstaande speler op het vlak van overheidsopdrachten. We hebben in het bijzonder een doorgedreven specialisatie in de opvolging van complexe publieke infrastructuurwerken.

Ons multidisciplinaire en gespecialiseerde team staat partijen bij gedurende het volledige traject van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • opstellen van kandidaturen en offertes

  • voeren van onderhandelingen met de overheid

  • nazien van de rechtmatigheid van selectie- en toewijzingsbeslissingen

  • voeren van procedures met het oog op de schorsing en de vernietiging van gunningsbeslissingen en het bekomen van schadeloosstelling

  • voeren van geschillen aangaande de uitvoering van overheidsopdrachtenNews

Bijkomende tijdelijke mogelijkheid voor aanbesteders tot toekenning van een voorschot tot twintig procent van het oorspronkelijk opdrachtbedrag bij overheidsopdrachten in werking getreden

27.01.2023 — Overheidsopdrachten

Lees meer

Ontwerp-KB tijdelijke versoepeling voorschotregeling bij overheidsopdrachten goedgekeurd

20.11.2022 — Overheidsopdrachten

Lees meer

Omzendbrief van 3 oktober 2022 betreffende de praktische modaliteiten van de plaatsing en de uitvoering van de raamovereenkomst in de context van federale aankopen.

15.11.2022 — Overheidsopdrachten

Lees meer

Belgische regelgeving inzake betalingstermijnen bij overheidsopdrachten op los zand na arrest Hof van Justitie

14.11.2022 — Overheidsopdrachten

Lees meer

Events

Passation des marchés publics : aperçu de la jurisprudence récente du Conseil d’État

29.04.2021 — Webinars

Lees meer

Overheidsopdrachten: overzicht recente rechtspraak Raad van State

20.04.2021 — Webinars

Lees meer

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer