sr.search

Overheidsopdrachten

We zijn een belangrijke en vooraanstaande speler op het vlak van overheidsopdrachten. We hebben in het bijzonder een doorgedreven specialisatie in de opvolging van complexe publieke infrastructuurwerken.

Ons multidisciplinaire en gespecialiseerde team staat partijen bij gedurende het volledige traject van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • opstellen van kandidaturen en offertes

  • voeren van onderhandelingen met de overheid

  • nazien van de rechtmatigheid van selectie- en toewijzingsbeslissingen

  • voeren van procedures met het oog op de schorsing en de vernietiging van gunningsbeslissingen en het bekomen van schadeloosstelling

  • voeren van geschillen aangaande de uitvoering van overheidsopdrachtenNews

Verplichte e-facturatie bij overheidsopdrachten en concessies treedt in werking

04.04.2022 — Overheidsopdrachten

Lees meer

Het belang van een zorgvuldig opgesteld bestek: afwijking van het RUP leidt niet automatisch tot de substantiële onregelmatigheid van de offerte.

31.03.2022 — Overheidsopdrachten

Lees meer

Overheidsopdrachten: Strenge (?) motiveringsplicht bij onderzoek naar schijnbaar abnormale prijzen

23.03.2022 — Overheidsopdrachten

Lees meer

RvS, arrest van 8 december 2021, nr.° 252.355: is de aanbestedende overheid werkelijk ertoe verplicht een niet rechtsgeldig ondertekende offerte te weren op grond van een onregelmatigheid?

24.01.2022 — Overheidsopdrachten

Lees meer

Events

Passation des marchés publics : aperçu de la jurisprudence récente du Conseil d’État

29.04.2021 — Webinars

Lees meer

Overheidsopdrachten: overzicht recente rechtspraak Raad van State

20.04.2021 — Webinars

Lees meer

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer