sr.search

Insolventie & Herstructureringen

We hebben een gespecialiseerde kennis van het insolventierecht en ondersteunen ondernemingen bij alle aspecten daarvan.

Preventie en pro-activiteit staan daarbij centraal teneinde de negatieve impact van een (nakend) insolventiescenario zo beperkt mogelijk te houden.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • begeleiden ondernemingen in moeilijkheden (handelsonderzoeken, gerechtelijke reorganisatie, faillissement, ontbinding, …)

  • begeleiden schuldeisers en schuldenaren in het kader van schuldherschikkingen

  • onderhandelen en voeren van betwistingen met curatoren of met concurrerende schuldeisers

  • adviseren en voeren van betwistingen inzake de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van oprichters, bestuurders en vennotenNews

Wrongful trading – de aanhouder wint niet altijd

02.01.2023 — Insolventie & Herstructureringen

Lees meer

Omzetting Herstructureringsrichtlijn in gang gezet

28.11.2022 — Insolventie & Herstructureringen

Lees meer

Must do’s voor bestuurders van ondernemingen in moeilijkheden

02.11.2022 — Insolventie & Herstructureringen

Lees meer

Lang leve de administratieve vereenvoudiging: naar een automatische kwijtschelding voor de gefailleerde natuurlijke persoon?

28.06.2022 — Insolventie & Herstructureringen

Lees meer

Events

La Loi B2B à l’épreuve de la pratique

22.06.2021 — Webinars

Lees meer

M&A – uitdagingen en aandachtspunten in tijden van en na covid

17.06.2021 — Webinars

Lees meer

Restructurer en temps de Covid : aspects de droit du travail et de l’insolvabilité

10.06.2021 — Webinars

Lees meer

Herstructureren in tijden van Covid: arbeidsrechtelijke en insolventie topics

08.06.2021 — Webinars

Lees meer

Prijsbepaling door earn-out: opportuniteit of valkuil

03.06.2021 — Webinars

Lees meer

Heldere afspraken, maken goede transacties: Letter of Intent, princiepsakkoorden e.a.

20.05.2021 — Webinars

Lees meer

Jaarvergaderingen anno 2021​

15.04.2021 — Webinars

Lees meer

Een wankelende schuldenaar. Wat nu? Welke risico’s lopen de schuldeisers en de schuldenaar zelf?

08.01.2021 — Webinars

Lees meer

Gerechtelijke reorganisatie en faillissement

09.06.2020 — Webinars

Lees meer

Zekerheden in onzekere tijden

29.04.2020 — Webinars

Lees meer

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer