sr.search

Herstructureringen

We hebben een gespecialiseerd team rond herstructureringen in de brede zin van het woord en ondersteunen ondernemingen bij alle aspecten daarvan. Dit team combineert de know-how van de verschillende cellen van het kantoor namelijk insolventie, M&A, vennootschapsrechtelijke herstructureringen, finance en arbeidsrecht.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • begeleiden van ondernemingen bij (distressed) overnames, fusies, splitsingen en andere vennootschapsrechtelijke herstructureringen

  • begeleiden en adviseren over de groepsstructuur, de corporate governance binnen de groep

  • begeleiden bij integratie van nieuwe al dan niet juridische entiteit in de groep en aanpassing van/ sociaal overleg inzake loon-en arbeidsvoorwaarden

  • advies inzake CAO 32 Bis

  • advies inzake de gevolgen van een herstructurering voor de sociale overlegorganen

  • begeleiden van meervoudig en collectief ontslag

  • begeleiding bij onderhandelingen met, en procedures tegen kredietverstrekkers (bankiersaansprakelijkheid, kwalificatie kredietopening/lening op interest, abusieve uitvoering, …)


Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer