sr.search

Energierecht

We hebben een bijzondere kennis van (hernieuwbare) energieprojecten, duurzaam bouwen, energierechtelijke issues en klimaatrecht, zowel op internationaal, Europees als op nationaal/regionaal vlak.

Dit domein is in volle evolutie en we volgen alle nieuwe beleids- en wetgevende initiatieven op de voet.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • voeren van procedures en adviseren rond de contractuele verankering en regulatoire aspecten van zonnepanelen- en windturbineprojecten

  • verlenen van bijstand inzake nucleaire energie, innovatieve infrastructuurprojecten, energieprestatiecontracten, de aanleg van warmtenetten, geothermie en parkmanagementNews

Green Deal : de Commissie wil renoveren en koolstofarm maken van gebouwen stimuleren

22.12.2021 — Energierecht

Lees meer

De validering van de VLAREM II-normen voor windturbines beoordeeld door Grondwettelijk Hof

01.03.2021 — Energierecht

Lees meer

Nieuw tarifair kader in het Energiedecreet voor “gesloten distributienetten”

14.12.2015 — Energierecht

Lees meer

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer