sr.search

Distributierecht & Marktpraktijken

We beschikken over een ruime ervaring en diepgaande expertise omtrent distributieovereenkomsten en de verschillende juridische kwesties die daarmee verband houden.

We adviseren voorts geregeld over promoties en reclamecampagnes, overeenkomsten met consumenten, onrechtmatige mededinging en aanverwante marktpraktijken, en begeleiden ondernemingen in procedures in dit verband (bv. stakingsvordering).

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • begeleiden van ondernemingen die een (verkoops)structuur willen opzetten of uitbreiden.

  • adviseren inzake precontractuele informatie, vertrouwelijkheid, bescherming van knowhow en goodwill, mededingingsrecht, product recall, rechtskeuze en forumbedingen, e.d.

  • begeleiden van ondernemingen omtrent promoties en reclamecampagnes, overeenkomsten met consumenten, onrechtmatige mededinging en aanverwante marktpraktijken, en procedures in dit verband (bv. stakingsvordering).

  • opstellen, controleren en aanpassen van overeenkomsten (handelsagentuur, franchising, exclusieve of selectieve distributie, …)

  • verlenen van bijstand inzake betwistingen omtrent de uitvoering of beëindiging van distributieovereenkomsten


Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer