sr.search

Compliance & Trade

We hebben een jarenlange ervaring in compliance-gerelateerde materies zoals economische sancties, handels- en financiële embargo’s en anti-witwasregelgeving. We helpen cliënten de relevante wet- en regelgeving te detecteren en een degelijk compliance beleid uit te stippelen en te implementeren.

Compliance is immers van essentieel belang voor elke onderneming, ongeacht de sector. Op nationaal en internationaal vlak zijn heel wat regels van toepassing en gelden beperkingen op onder meer in- en uitvoer van producten en diensten. Ook ingevolge de strijd tegen corruptie, witwassen en terrorisme gelden heel wat regels en wetten. Overtredingen krijgen bovendien steevast aanzienlijke media-aandacht, wat tot moeilijk te herstellen reputatieschade leidt. Daarnaast houden ook kredietverstrekkers nauw toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en kunnen zij weigeren in zee te gaan met ondernemingen die geen degelijk compliance-beleid kunnen voorleggen.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • uitvoeren van risicoanalyses

  • opstellen en implementeren compliance-beleid met interactieve opleidingen voor senior management en werknemers

  • adviseren over transacties


Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 13
  • Staff 0
Lees meer