Save the date

 • 9 fevrier 2021 - Kristof Hectors & Roel Meeus « Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (BGO): instrument voor een goede ruimtelijke ordening of alternatief ordeningsinstrument? »

>> Plus d'information & s'inscrire

 • 11 fevrier 2021 - Jeffrey Amankwah« Het nieuwe bewijsrecht in de bouw »

>> Plus d'informations & s'inscrire

>> Plus d'informations & s'inscrire

>> Plus d'informations & s'inscrire

>> Plus d'informations & s'inscrire

>> Plus d'informations & s'inscrire

 • 30 mars 2021 Charles Poncelet « Comment préparer au mieux un projet : étapes préalables au dépôt des demandes de permis ? »

>> Plus d'informations & s'inscrire

 

 • 20 avril 2021 - « Gunning van overheidsopdrachten: rechtspraakoverzicht Raad van State »
 • 22 avril 2021 - Laurence D'huyvetter: « Verlaagd btw-tarief bij afbraak en heropbouw »
 • 27 avril 2021 - Céline Bimbenet & Linde Boekaerts: « Aankoop van onroerende goederen en onteigening: een stand van zaken »
 • 29 avril 2021 - « Gunning van overheidsopdrachten: rechtspraakoverzicht Raad van State »  - en français
 • 4 mai 2021 Pim van den Bos« Imprevisie en onvoorziene omstandigheden in de bouw »
 • 11 mai 2021 - Bob Goedemé & Jeffrey Amankwah - « Verzekeringsrecht - recente rechtspraak »
 • 27 mai 2021 - Charles Poncelet« Densification et « stop béton » à Bruxelles et en Wallonie »
 • 3 juin 2021 - Siegfried Busscher & Jef Feyaerts« Niet verplichte bouwverzekeringen »