sr.search

Een (onder)aannemer in gebreke. Hoe ga je om met een (onder)aannemer die je liever kwijt dan rijk bent? De do’s en don’ts bij (buitengerechtelijke) ontbinding en vervanging.

16.11.2021

S’enregistrer

Op dinsdag 16 november 2021 om 14u geven mevr. Els Op de Beeck en mr. Robbe Pelgrims van de vakgroep Privaat bouwrecht een webinar over (buitengerechtelijke) ontbinding en vervanging. Opdrachtgevers / hoofdaannemers worden vaak geconfronteerd met (onder)aannemers die in gebreke blijven tijdens de uitvoering van de werken. Niet zelden wordt de betrokken (onder)aannemer van de werf gegooid en kiest de opdrachtgever / hoofdaannemer er voor om de resterende werken te laten uitvoeren door een derde waarbij de (meer)kosten en schade verhaald worden op de oorspronkelijke (onder)aannemer. Hoewel dergelijke acties vaak te begrijpen zijn vanuit de overweging dat de werf vooruit moet gaan, valt de juridische impact van een dergelijke beslissing niet te onderschatten. Indien de voorwaarden bijvoorbeeld niet correct zijn nageleefd, loopt de opdrachtgever / hoofdaannemer het risico zelf een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de oorspronkelijke (onder)aannemer. Een gewaarschuwd opdrachtgever / hoofdaannemer is er twee waard.

Corporate Social Responsibility

Lire plus

Vacatures

  • Avocats 13
  • Staff 0
Lire plus