Coronavirus update: no fines or penalties for delay or non-execution of public procurement due to COVID-19

Coronavirus update: no fines or penalties for delay or non-execution of public procurement due to COVID-19

For more information you can contact Kris Lemmens or Maarten Somers.

Coronavirus update: geen boetes of sancties bij vertraging of niet-uitvoering van overheidsopdrachten te wijten aan COVID-19

Raadpleeg onze "COVID-19 bijstand" of contacteer Kris Lemmens en Maarten Somers indien u vragen heeft over dit onderwerp.

In een vorige nieuwsflash gaven wij reeds aan dat COVID-19 belangrijke gevolgen kan hebben op de uitvoering van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.

Naar aanleiding van de ingrijpende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de federale regering ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19, zoals bijkomend nog verstrengd op 17 maart 2020, bevestigde de federale overheid geen boetes of sancties te zullen opleggen aan opdrachtnemers van federale overheidsopdrachten, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19.

Deze maatregel ter ondersteuning van bedrijven tegen de economische gevolgen van COVID-19 is vooralsnog enkel bevestigd voor opdrachten die worden uitgevoerd voor de federale overheid. Er mag evenwel redelijkerwijze worden verwacht dat ook andere overheden en publiekrechtelijke instellingen dit voorbeeld zullen volgen.

Voor bijkomende duiding en ingeval van verdere vragen kan u contact opnemen met Kris Lemmens en Maarten Somers.