sr.search

Verzekeringsrecht en de bouwsector - ontwikkelingen en recente rechtspraak

11.05.2021

Register

Op 11 mei werpen Bob Goedemé en Jeffrey Amankwah een licht op enkele hete hangijzers in het verzekeringsrecht in de bouwsector. Aan de hand van recente rechtspraak gaan ze in op een aantal verzekeringsaspecten die vaak voorkomen in en bijzonder relevant zijn voor de bouw. Komen onder meer aan bod: de verjaring in al haar facetten, de uitsluiting en verval van dekking, mededelingsplicht van de verzekerde en risicoverzwaring, …

Verder duiden ze enkele recente ontwikkelingen, waaronder het recente arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 februari 2021 tot afwijzing van het beroep tot vernietiging van de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van architecten en andere verleners van zogenaamde “intellectuele” diensten in de bouwsector.

Corporate Social Responsibility

Read more

Vacancies

  • Lawyers 10
  • Staff 1
Read more