sr.search

Aandeelhoudersovereenkomsten

10.05.2022

Register

Een enige aandeelhouder is baas in zijn eigen bedrijf. Elke aandeelhouder die daarbij komt, komt niet alleen met een extra investering of expertise, maar ook met een behoefte aan duidelijke afspraken. Die afspraken zijn zelden (uitsluitend) geregeld in de statuten van de vennootschap, maar maken veelal het voorwerp uit van een aandeelhoudersovereenkomst.

Aandeelhoudersovereenkomsten zijn hét instrument bij uitstek om de verschillende belangen en verwachtingen van oprichters, investeerders, managers en andere soorten aandeelhouders op een vertrouwelijke manier op elkaar af te stemmen en zijn dus een onmisbare tool om samenwerkingen te structureren.

Stefaan Wauman, Joost van Riel en Jesse Docx geven tijdens dit seminarie een helder overzicht van enkele sleutelafspraken om een aandeelhoudersovereenkomst gericht in te steken – overdraagbaarheid van aandelen, governance van de vennootschap, financieringsafspraken, exitscenario’s, oplossingen bij patstellingen, e.a. Vervolgens wordt kort stilgestaan bij enkele actuele tendensen sinds het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – verschillende effecten, “soorten” aandelen en “preferenties”, de mogelijkheid van “risicoloze” participaties, de werkbaarheid van een dividendpolitiek in het licht van de zgn. “dubbele uitkeringstest” in BV’s, e.a.

Vanaf 16u00 ontvangen wij u graag. De uiteenzetting start om 16u30. Aansluitend nodigen we u nog graag uit voor een hapje en een drankje.

Deze studienamiddag is gratis. Registratie is noodzakelijk aangezien het aantal inschrijvingen beperkt is.

Adres: Schoups Antwerpen, De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen

Corporate Social Responsibility

Read more

Vacancies

  • Lawyers 16
  • Staff 1
Read more